img
Стандартты кредит беру бағдарламасы
«Classic New»
 • Қарыз алушының жасы – 21 жастан 65 жасқа дейін (өтінім берген сәтте қоса алғанда);
 • Бастапқы жарна – 20 %-дан бастап;
 • Кредит беру мерзімі – 12 айдан 84 айға дейін;
 • Кредит беру мөлшерлемесі – жылдық 23%-дан бастап;
 • КАСКО сақтандыруы – микрокредит сомасына енгізілген;
 • Өмірді сақтандыру – микрокредит сомасына енгізілген;
 • Кредиттің максималды сомасы – 69 000 000 тг дейін.
 • Табысты растау – қажет емес
Узать побробности
img
Стандартты кредит беру бағдарламасы
«Classic New 10/90»
 • Қарыз алушының жасы – 21 жастан 65 жасқа дейін (өтінім берген сәтте қоса алғанда);
 • Бастапқы жарна – 10 %-дан бастап;
 • Кредит беру мерзімі – 12 айдан 84 айға дейін;
 • Кредит беру мөлшерлемесі – жылдық 23%-дан бастап;
 • КАСКО сақтандыруы – микрокредит сомасына енгізілген;
 • Өмірді сақтандыру – микрокредит сомасына енгізілген;
 • Кредиттің максималды сомасы – 69 000 000 тг дейін;
 • Табысты растау қажет;
Узать побробности
img
төлем мерзімін ұзарту әдісімен кредит беру бағдарламасы
«Light»
 • Қарыз алушының жасы – 21 жастан 65 жасқа дейін (өтінім берген сәтте қоса алғанда);
 • Бастапқы жарна – 30 %-дан бастап;
 • Кредит беру мерзімі – 12 ай;
 • Кредит беру мөлшерлемесі – жылдық 23%-дан бастап;
 • КАСКО сақтандыруы – микрокредит сомасына енгізілген;
 • Өмірді сақтандыру – микрокредит сомасына енгізілген;
 • Кредиттің максималды сомасы – 69 000 000 тг дейін.
 • Табысты растау – қажет емес
Узать побробности
img
кредит беру бағдарламасы
«Grace»
 • Қарыз алушының жасы – 21 жастан 65 жасқа дейін (өтінім берге сәтте);
 • Бастапқы жарна – 20%-дан бастап;
 • Кредит беру мерзімі – 84 ай;
 • Кредит беру мөлшерлемесі – жылдық 0,12%-дан бастап;
 • КАСКО сақтандыруы – кредит сомасына енгізілген;
 • Кредиттің максималды сомасы – 30 000 000 тг дейін.
 • Табысты растау қажет емес
Узать побробности
img
кредит беру бағдарламасы
«Freedom»
 • Қарыз алушының жасы – 21 жастан 65 жасқа дейін (өтінім берге сәтте);
 • Бастапқы жарна – 10% бастап;
 • Кредит беру мерзімі – 12 айдан 84 айға дейін;
 • Кредит беру мөлшерлемесі – 0,1%-дан бастап;
 • КАСКО сақтандыруы – кредит сомасына кіреді;
 • Табысты растау - қажет емес.
Узать побробности
img img
Страхование КАСКО — включено в сумму микрокредита во всех программах кредитования Chery
img img
Указанный возраст обозначен включительно на момент подачи заявки на кредит по кредитной программе